ÄIDINKIELI, ilmaisutaito ( AII ) 2 vvh 8lk

ÄIDINKIELI, ilmaisutaito ( AII ) 2 vvh 8lk

TAVOITE
Kurssilla kehitetään puhe- ja itseilmaisua harjoitellen erilaisia esiintymistilanteita.

SISÄLTÖ
Kurssilla tehdään erilaisia ryhmäyttämis-, puhe- ja esiintymisharjoituksia.

OPISKELU
Erilaiset yksilö-, pari- ja ryhmätilanteet

ARVIOINTI

Numeroarviointi. Kurssilla vaaditaan yhteistyökykyä, innostuneisuutta, halua kehittää itseilmaisua, mielikuvitusta ja luovuutta.