ENGLANTI, tukikurssi ( ENT ) 2 vvh 8lk

ENGLANTI, tukikurssi ( ENT ) 2 vvh 8lk

TAVOITE
Peruskieliopin ja sanaston kertaamista ja vahvistamista 7. luokalta. Tukea englannin opiskelua niillä oppilailla, joilla on vaikeuksia kielen opiskelussa. Tukea 8. luokan oppisisältöjen opiskelua. Kurssia suositellaan niille oppilaille, joilla englannin arvosana on 6 tai heikompi.

SISÄLTÖ
Kerrataan 7. luokan kielioppia ja vahvistetaan 8. luokan asioita. Opetellaan opiskelemaan kieltä ja opetellaan tekemään muistisääntöjä.

OPISKELU
Yksilö-, pari-ja ryhmätehtäviä. Kirjallisia ja suullisia tehtäviä. Vahvistetaan englannin kielen osaamista.  

ARVIOINTI
Numeroarviointi.