ENGLANTI, syventävä ( ENS ) 2 vvh 9lk

ENGLANTI, syventävä ( ENS ) 2 vvh 9lk

TAVOITE
Kielitaidon eri osa-alueiden parantaminen 

SISÄLTÖ
Kieliopin ja sanaston syventäminen ja laajentaminen. Kielitaidon muiden osa-alueiden kertaaminen, syventäminen ja laajentaminen kirjoitelmin ja keskusteluin. Englannin kielen opiskeluun liittyy myös maan kulttuuria ja maan tuntemusta.

OPISKELU
Vaihtelevia harjoituksia eri osa-alueista. Painotetaan lukioon valmentautumista. Opiskelu vaatii englannin kielen hyvät (8) pohjatiedot ja -taidot

ARVIOINTI

Numeroarviointi. Osallistuminen tuntityöskentelyyn erityisen tärkeää