ÄIDINKIELI, draama ( AID ) 2 vvk 9lk

ÄIDINKIELI, draama ( AID ) 2 vvk 9lk

TAVOITE
Kurssilla kehitetään puhe- ja itseilmaisua harjoitellen erilaisia esiintymistilanteita. Tutustutaan draamaan ja teatterin tekemisen keinoihin sekä valmistetaan erilaisia dramaturgisia kohtauksia ja esityksiä.

SISÄLTÖ
Kurssilla tehdään erilaisia ryhmäyttämis-, puhe- ja esiintymisharjoituksia sekä suunnitellaan, valmistellaan ja toteutetaan erilaisia esityksiä. Mahdollisesti toteutetaan myös yleisölle esitettävä tuotanto.

OPISKELU
Erilaiset yksilö-, pari- ja ryhmätilanteet

ARVIOINTI
Numeroarviointi. Kurssilla vaaditaan yhteistyökykyä, innostuneisuutta, halua kehittää itseilmaisua, mielikuvitusta ja luovuutta.