1.1. Kouvolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa käytettävät käsitteet

Kouvolan esi - ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa käytettävät käsitteet

Tässä opetussuunnitelmassa sanalla oppilas tarkoitetaan esiopetuksessa olevaa lasta sekä perusopetuksen luokilla 1–9 olevaa oppilasta. Sanalla opettaja tarkoitetaan lastentarhanopettajaa, luokanopettajaa, aineopettajaa, erityisopettajaa, erityisluokanopettajaa sekä oppilaanohjaajaa.

Päiväkodin toimintasuunnitelmasta ja koulun lukuvuosisuunnitelmasta käytetään yhteistä
nimitystä vuosittainen suunnitelma.

Alkuopetuksella tarkoitetaan perusopetuksen vuosiluokkia 1–2.

Opetussuunnitelman otsikoissa ja eri kohdissa on erikseen mainittu, mikäli kyseinen asia
koskee pelkästään esi- tai perusopetusta. Mikäli erillistä mainintaa ei ole, koskee
opetussuunnitelma sekä esi- että perusopetusta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä