7.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Tuen järjestämisessä kiinnitetään erityistä huomiota yhteisöllisiin ja oppimisympäristöön liittyviin ratkaisuihin tuen muotoja määritettäessä.

Tuen tarpeesta huolimatta huolehditaan siitä, että oppilas tuntee kuuluvansa ryhmään ja saa onnistumisen kokemuksia työskentelystään. Tämä vaatii oppimistehtävien ja työskentelyn vaativuuden tarkkaa arviointia. Ryhmään kuulumisen varmistamiseksi tulee käyttää monipuolisia työmenetelmiä, joilla varmistetaan jokaisen osallistumismahdollisuus.

Tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdistetään pedagoginen asiantuntemus sekä muiden ammattihenkilöiden osaaminen.

Tuki toteutetaan ensisijaisesti muuttamalla ennakkoluulottomasti oppimisympäristöä ja toimintaa. Tuen tarpeen muuttuessa ollaan valmiita muuttamaan toimintatapoja viivytyksittä. Oppimisympäristön muokkaamisessa käytetään myös eri tahojen antamaa informaatiota ja oppimisprosessin seurannasta saatua arviointitietoa.

Tuen jatkumo varmistetaan tiiviillä yhteistyöllä esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen kesken sekä tuen toimintamallien yhtenäistämisellä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä