7.3. Tehostettu tuki

7.3. Tehostettu tuki

Tehostetun tuen vaiheessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, jossa jäntevöitetään yleisiä tukitoimia määrällisesti ja laadullisesti. Mikäli tuen tarve liittyy oppisisältöihin, oppimissuunnitelmaan kirjataan opetettavien aineiden ydinsisällöt ja erityiset painoalueet. Oppimääriä ei vielä yksilöllistetä.

Tehostettu tuki voi sisältää joustavia opetusjärjestelyjä, eriyttämistä, tiimi- ja samanaikaisopetusta, jakotunteja, tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta, erilaisia oppimista tukevia materiaaleja, äänikirjoja, lisäaikaa kokeissa/tenteissä, oppilaanohjausta, suullisia vastauksia ja avustajapalveluita sekä muuta tukea. Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan seuraamalla tehostetun tuen toteutumista. Oppilaan arvioinnin perustana on yleinen oppimäärä.

Tehostetun tuen aikana huolehditaan tuen toteutumisen ja tuloksellisuuden seurannasta ja arvioinnista säännöllisesti ja tarvittaessa muutetaan suunnitelmia. Yhdessä huoltajien kanssa sovitaan, milloin tehostetun tuen jaksoa arvioidaan ja arviointipäivämäärä kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Mikäli arvioinnissa todetaan tehostetun tuen olevan sopivaa ja riittävää sellaisenaan tai muutettuna, voi tehostettua tukea jatkaa. Oppimissuunnitelmaa päivitetään ja tuen tarvetta ja muotoja arvioidaan säännöllisesti yhdessä huoltajan kanssa sovittuina ajankohtina.

Mikäli oppilaalla on tehostettu tuki esiopetuksessa, tuki jatkuu automaattisesti nivelvaiheen yli perusopetukseen. Tämän jälkeen tuen tarpeellisuutta arvioidaan ja oppimissuunnitelma päivitetään koulussa syyslukukauden aikana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä