7.2. Yleinen tuki

7.2. Yleinen tuki

Yleistä tukea annetaan oppilaalle heti tuen tarpeen ilmetessä. Opettaja ottaa yhteyttä huoltajiin ja pyrkii heidän kanssaan yhteistyössä löytämään keinot oppilaan tukemiseksi. Päiväkodin tai koulun tukimuotoja voivat olla esimerkiksi eriyttäminen, tukiopetus, oppilashuollon palvelut, oppilaanohjaus, oppimisympäristön muokkaus, osa-aikainen erityisopetus ja lasten erityisohjaajan tai koulunkäynninohjaajan apu.

Toimintatapoja ja -kulttuuria kehitetään niin, että yhteistyötä ja yhdessä tapahtuvaa oppimista hyödynnetään ja oppilaiden erilaisuus kohdataan mahdollisimman hyvin. Välittäminen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri yhteisössä edistävät oppilaan kehitystä ja tukevat hyvää oppimista.

Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaan oppimisen valmiuksiin ja mahdollisuuteen ottaa vastuuta omasta opiskelusta, sen suunnittelusta, tavoitteen asettelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilaiden itsetuntoa, opiskelumotivaatiota sekä oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa ja oppiaineissa.

Oppilaan hyvinvointiin ja oppimismotivaatioon voidaan vaikuttaa myös kerhotoiminnan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan avulla. Suunnittelemalla ne osaksi oppilaan päivää, luodaan turvallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Ennen seuraavalle tuen tasolle siirtymistä varmistetaan, että kaikki yleisen tuen muodot on käytetty ja kokeiltu.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä