4.3.1. Oppimisympäristöt

4.3.1. Oppimisympäristöt

Kouvolan koulujen ja päiväkotien oppimisympäristöjen kehittämisessä korostuvat turvallisuus, muunneltavuus, hyvinvoinnin tukeminen sekä oman lähiympäristön hyödyntäminen. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, välineitä, yhteisöjä ja käytäntöjä, jotka tukevat kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monitahoisia ja joustavia kokonaisuuksia. Niiden tulee palvella kaikkea esiopetuksessa ja koulussa, niin luokassa kuin luokkahuoneen ulkopuolellakin, tapahtuvaa oppimista. Erityisesti esi- ja alkuopetuksessa oppimisympäristöjen luomisessa huomioidaan mahdollisuus leikkiin.

Oppimisympäristön kehittämisessä tulee oppilaalla olla aktiivinen rooli. Oppimisympäristön merkitys oppimiselle tulee tiedostaa ja sen kehittämisessä tulee erityisesti ottaa huomioon lapsen ja nuoren kehitystaso. Oppimisympäristöjen valinnalla tuetaan oppilaan kokonaishyvinvointia: psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista kasvua.

Perusopetuksen TVT-strategiassa täsmennetään tieto- ja viestintäteknologian osuus oppimisympäristöistä.

Kouluja ja päiväkoteja rohkaistaan löytämään omat rikkautensa sekä käyttämään niitä. Myös oma lähialue rohkaistaan ottamaan huomioon, kun pohditaan päiväkodin ja koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa täsmennetään oppimisympäristöön liittyviä asioita ja käytäntöjä sekä niihin liittyviä arvioinnin käytäntöjä.

Valkealan yläkoulussa

Valkealan yläkoulun ensisijainen fyysinen oppimisympäristö on koulurakennus lähiympäristöineen. Opiskelun voi järjestää myös muualla tai muuten tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppimisympäristön muodostaa kaikki missä oppimista tapahtuu.

Oppimisympäristöön liittyy monipuoliset käyttömahdollisuudet, tarkoituksenmukaisuus, toimivuus sekä toiminnallisuus ja viihtyisyys.

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa on yksi oppimisympäristö, mihin koulumme pyrkii tarjoamaan ajanmukaiset välineet.

Kouluyhteisö on avoin uusille oppimisympäristöille kannustamalla opettajia keskinäiseen yhteistyöhön sekä toiminnallisten opetustapojen kokeiluun. Oppilaita rohkaistaan tuomaan esille omia ideoitaan oppimisen edistämiseksi.

Valkealan yläkoulun sijainti monimuotoisten oppimisympäristöjen lähellä liittyy lähellä saavutettavissa olevaan luontoon, joka yhdistyy taajamaympäristön tarjoamiin palveluihin. Samassa kiinteistössä toimiva kirjasto mahdollistaa monipuolisen tiedonetsimisen sekä työskentelyn koulupäivän yhteydessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä