Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6): Toimimme yritteliäästiTyöelämätaitojen ja yrittäjyyden keskiössä korostetaan oppilaan aktiivista toimintaa. Oppilaan kyky löytää itsensä oppijana vahvistuu toiminnallisen oppimisen kautta yhteistyössä muiden kanssa.

On tärkeää vahvistaa oppilaan asennetta siten, että hän näkee itseään ympäröivät mahdollisuudet, omat vahvuutensa ja pystyy hyödyntämään niitä sekä oppii sitoutumaan ja kantamaan vastuuta. Koulussa vapaaehtoistyötä voidaan harjoitella esimerkiksi tukioppilastoiminnassa. Työelämätaitojen ja yrittäjyyden vahvistuminen tukee valmistautumista jatko-opintoihin ja työelämään.

Työelämä- ja yrittäjyystaitojen oppimisessa koulut käyttävät NY-ohjelmia (Minä + Sinä = Me, NY Mitä ihmiset tekevät ja NY Oma talous / NY Oma juttu). Vaihtoehtoisesti oppilaat voivat suorittaa perusopetuksen aikana kolme diplomia: Sisupussi-diplomi (1.–2. lk.), Projekti-diplomi (3.–6. lk.) ja Verkosto- diplomi (7.–9. lk.). Koulun vuosittaisessa suunnitelmassa määriteltyjen diplomien täytyy vastata NY-ohjelmassa asetettuja tavoitteita.

Sisupussi-diplomin lähtökohtana on lapsen oma lähipiiri. Diplomia suoritettaessa harjoitellaan lapsilähtöisesti omatoimisuutta ja vastuunkantamista: viedään asiat sisukkaasti loppuun saakka.

Projekti-diplomissa suunnitellaan, organisoidaan, toteutetaan ja arvioidaan oma projekti, joka tukee oppilaan luovuutta. Projektien toteuttamisessa rohkaistaan yhteistyöhön lähikoulujen kanssa.

Verkosto-diplomin lähtökohtana on erilaisissa verkostoissa toimiminen.

Diplomien suorittamisessa hyödynnetään oppiaineiden välistä yhteistyötä.

Valkealan yläkoulussa

Valkealan yläkoulussa työelämä- ja yrittäjyystaitojen oppiminen toteutuu monialaisena kokonaisuutena toteuttaen NY Oma talous –ohjelman sisältöjä 8-9 –vuosiluokilla.

Vastuun kantaminen, sitouttaminen

  • omien tehtävien hoitaminen

Omien ympäröivien mahdollisuuksien näkeminen

  • viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet yritteliäisyyden kannalta

Omien vahvuuksien näkeminen ja hyödyntäminen

  • työnhakutaidot
  • erilaiset työskentelytavat
  • omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Asenne

  • myönteinen ja ennakkoluuloton asenne
  • projektityöskentely

Vapaaehtoistyö

Jatko-opinnot/työelämätaidot

  • TET-jaksot

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä