Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5): Meistä jää digitaalinen jälki


Kouvolan kaupungin peruskouluissa tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään luontevasti oppimisen välineenä kaikilla vuosiluokilla ja eri oppiaineissa. Koulu nähdään osana ympäröivää maailmaa sekä lähellä oppilaan omaa elämää että mahdollisuutena tuoda teknologian avulla maailma tutuksi. Teknologia on läsnä oppilaiden arjen koulutyössä, kuten tiedonhallinnassa, luovassa työssä sekä kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen välineenä. Se antaa mahdollisuudet oppilaan aktiiviselle roolille rakentaa omaa oppimisen polkua. Lisäksi tieto- ja viestintäteknologiaa opitaan käyttämään vastuullisesti. Tavoitteena on peruskoulun päättänyt oppilas, joka pystyy toimimaan luontevasti digitaalisessa yhteiskunnassa.

Kaupungin peruskouluissa tieto- ja viestintäteknologia on myös oppimisen kohde. Oppimisen tavoitteet ja sisällöt kuvataan TVT-strategiassa, jota päivitetään säännöllisesti.

Tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä asioita toteutetaan myös opetusta eheyttävissä kokonaisuuksissa. Tarkemmin esimerkkejä on kuvattu TVT-strategiassa. Kouluilla on käytössään digitaalinen oppimisympäristö, jota voidaan hyödyntää oppimiseen ja oppimishistorian dokumentointiin sekä tiedonvälityksen välineenä.

Valkealan yläkoulussa

TVT-taidot

  • TVT:n käyttötaitojen vahvistaminen
  • ohjelmointi

Teknologian hyödyntäminen, tiedonhallintataidot

  • tiedonhaku
  • verkkopalvelujen käyttö
  • medialukutaito
  • erilaiset mediatekstit

Vastuullisuus

  • laitteiden ja välineiden asianmukainen käyttö

Kansainvälisyys

  • verkostoituminen kansainvälisesti (kielet, aineprojektit)

Aktiivinen toimiminen, vuorovaikutus

  • viestintäkanavien ja -tyylien tarkoituksenmukainen käyttö

Koulu lähellä lasten ja nuorten elämää

  • vastuullinen ja turvallinen tieto- ja viestintäteknologian käyttö

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä