Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7): Vaikutamme aktiivisesti


Osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen keskiössä oppilas on aktiivisena toimijana.

Osallisuuden vahvistaminen, oman työn suunnittelu, omien valintojen vaikutuksien ymmärtäminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä ryhmässä toimiminen, vaikuttaminen ja vastuu ovat aktiivisen kansalaisuuden osatekijöitä.

Päiväkodin opetussuunnitelmassa määritellään osallisuuden muodot. Vastaavasti koulun opetussuunnitelmassa määritellään oppilaskuntatoiminnan lisäksi myös muut osallisuuden vahvistamisen muodot. Asiaa voidaan tarkentaa vuosittaisessa suunnitelmassa.

Koulut osallistuvat mahdollisuuksien mukaan ympäristökoulun toimintaan, nuorisovaltuustovaaleihin sekä järjestävät varjovaaleja kunnallis-, eduskunta- ja EU-vaalien yhteydessä.

Valkealan yläkoulussa

Ryhmässä toimiminen

 • luokkahenki, ryhmäytys
 • ryhmätyöt

Osallisuuden vahvistaminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • ymmärretyksi ja hyväksytyksi tuleminen kouluyhteisössä
 • itselleen sopivien opiskelutapojen löytäminen
 • yhteisiin ja omiin asioihin vaikuttaminen

Oman työn suunnittelu

 • tavoitteiden asettaminen
 • valinnaisainevalinnat
 • töiden suunnittelu ja toteutus
 • henkilökohtaiset ominaisuudet ja niiden kehittäminen: yritteliäisyys, sitkeys, pitkäjänteisyys, mahdollisuuksien ja omien vahvuuksien tunnistaminen
 • uravalinnat, CV:n teko, työhakemus, työhaastattelu

Vaikuttaminen ja vastuu

 • omien tekojen ja valintojen merkityksen tunnistaminen ja toiminta oman itsensä parhaaksi koulutyössä
 • kestävän kehityksen merkityksen tunnistaminen omissa valinnoissa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä