Monilukutaito (L4)

Monilukutaito (L4): Tulkitsemme ympäröivää maailmaa


Monilukutaidon avulla tulkitsemme ympäröivää maailmaa. Keskeisiä käsitteitä monilukutaidon kehittymisessä ovat kriittisyys ja kyseenalaistaminen, eettisyys, vastuunalaisuus, lukuinto, tekstin ymmärtäminen laajana käsitteenä sekä tekstin tuottaminen, tulkitseminen ja arvottaminen.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa kuvataan keinoja, joiden avulla laaja-alainen tekstikäsitys tukee oppilaan oppimista. Laaja-alaisella tekstikäsityksellä tarkoitetaan opetussuunnitelman perusteiden mukaista sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa.

Kouluilla on halutessaan käytössään lukudiplomit, joiden avulla oppilaita kannustetaan lukemaan. Lisäksi koulut osallistuvat kaupungin kirjaston eri vuosiluokille järjestämään mediakasvatukseen mahdollisuuksien mukaan.

Valkealan yläkoulussa

Kriittisyys, kyseenalaistaminen

 • medialukutaito
 • mediataidot
 • itsearviointi, vertaisarviointi
 • lähdekritiikki
 • draama
 • arviointitaidon kehittäminen
 • tutkimusten ja tulosten järkevyyden ja luotettavuuden arviointi

Eettisyys

 • tekstitaidot
 • kirjallisuus
 • draama
 • mediakasvatus

Vastuunalaisuus

 • tekijänoikeuksien merkityksen ymmärtäminen
 • viestijäkuva
 • tilanteeseen sopiva kieli

Lukuinto

 • kielelliset virikkeet
 • innostaminen
 • monenlaiset tekstit

Tekstin ymmärtäminen laajana käsitteenä

 • graafisten esitysten tulkintataito
 • teknologian kehityksen ja toimintaperiaatteiden ymmärtäminen
 • erilaisten tekstien tunnistaminen, tulkitseminen ja arviointi
 • tekstien merkitys omassa elämässä
 • tekstin tuottaminen

Tekstin tuottaminen, tulkitseminen ja arvottaminen

 • tutkielmat ja projektit
 • numeraalinen lukutaito

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä