Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2): Yhdessä olemme enemmän


Kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun keskiössä korostetaan oppilaan kokemusta olla osana yhteisöä.

Yhdessä tekeminen edellyttää arvostusta ja luottamusta, rohkeutta toimia, yhteistyötaitoja, mahdollisuuksia elämyksiin, yhdenvertaisuutta ja kulttuurien moninaisuuden hyväksymistä. Asenteiden merkitys korostuu ja niillä on suuri vaikutus oman identiteetin muodostumiseen.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa pohditaan mm., miten kulttuurien moninaisuus tulee tutuksi oppilaille ja miten omia vuorovaikutustaitoja kehitetään. Oppilaiden oman kulttuurin tuntemista tuetaan.

Koulut osallistuvat kaupungin kulttuurikasvatuksen eri vuosiluokille järjestämiin Lennokki- kulttuuripolkutapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Kouluissa toteutettava kiusaamista vastustava KiVa-ohjelma ja yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa tehtävät ryhmäytykset tukevat vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä vahvistaa yhteisöllisten asenteiden muodostumista.

Valkealan yläkoulussa

Arvostus, luottamus

 • elinympäristön arvostaminen
 • arvostetaan omaa ja toisen tekemää

Rohkeus toimia

 • Käytännön töiden tekeminen kasvattaa rohkeutta tarttua asiaan, pienissä ryhmissä toimiminen.

Yhteistyötaidot

 • luokkahenki ja ryhmäytys
 • erilaiset tehtävät, leikit
 • ryhmätyötaidot
 • yhdessä tekeminen ja ryhmässä toimiminen

Yhdenvertaisuus, kulttuurien moninaisuus

 • erilaisten kulttuurien tunnistaminen ja kunnioittaminen

Asenteet ja oma identiteetti

 • onnistumisesta iloitseminen
 • pettymysten kohtaaminen
 • myönteinen asennoituminen oppimiseen
 • asiallinen suhtautuminen palautteeseen

Elämykset

 • vierailijat/vierailut
 • kielelliset, kirjalliset ja kulttuuriset elämykset
 • mediaprojektit
 • oman ja muiden kulttuurien moninaisuuden hyväksyminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä