Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3): Elämme ja voimme hyvinItsestä huolehtimisen ja arjen taitojen keskiö muodostuu oppilaan vastuusta, ihmissuhteista, turvallisuudesta, terveydestä, ajan hallinnasta sekä arjen kansalaistaidoista. Edellä mainittujen osien kokonaisuus mahdollistaa päiväkotien koulun hyvän arjen, joka antaa eväitä hyvälle elämälle.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa kuvataan keinoja oppilaan arjen tukemiseksi.

Päiväkotien ja koulujen oppilashuolto ja laaja yhteistyö kotien kanssa sekä koulujen yhteistyö nuorisotoimen kanssa, kerhotoiminta sekä aamu- ja iltapäivähoito vahvistavat itsestä huolehtimista ja arjen taitojen hallintaa.

Valkealan yläkoulussa

Oppilaan arjen tukeminen on monialaista ammatillista yhteistyötä. Oppilaan arjen tukena Valkealan yläkoulussa ovat opettajien ja koulunkäynninohjaajien lisäksi kouluterveydenhuolto, psykososiaalinen oppilashuolto ja nuorisotyö. Tämän lisäksi koulu voi tehdä yhteistyötä oppilaiden kasvua ja kehitystä tukevien yhteistyötahojen kanssa eri laajuudessa.

Terveys

 • oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi fyysisesti, sosiaalisesti ja henkisesti
 • terveiden elämäntapojen tunteminen
 • vierailijat

Turvallisuus

 • osallistuminen turvallisuuskampanjoihin
 • toiminta onnettomuustilanteissa
 • vaaratilanteiden tunnistaminen ja ennakointi
 • turvavarusteiden käytöstä ja kunnossapidosta huolehtiminen
 • toimiminen erilaisissa viestintäympäristöissä
 • turvallinen arki

Vastuu omasta itsestä, muista ja ympäristöstä

 • kestävän elämäntavan mukaiset valinnat
 • itseilmaisu erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa
 • taiteellinen ilmaisu

Ihmissuhteet

 • sosiaalisten taitojen harjoittelu
 • ryhmäviestintätaidot
 • toisten huomioiminen

Kansalaistaidot

 • kulutustottumukset
 • käytännön ongelmanratkaisutaidot
 • arviointikyvyn kehittäminen
 • oman talouden hallinta

Ajan hallinta

 • opiskelun ja vapaa-ajan rytmitys, kotitehtävät, kokeisiin valmistautuminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä