Ajattelu ja oppimisen taidot (L1)

Ajattelun ja oppimisen taidot (L1): Annamme tilaa ja aikaa ilmiöille


Ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymisen keskiössä on oppilaan oma kokemus ilmiöistä.

Keskeisiä asioita ajattelun ja oppimisen taitojen kehittämisessä ovat toiminnallisuus, uteliaisuus ja ilo, vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen, tiedonhallinta, itsetuntemus ja minäkuva sekä oppimaan oppimisen taidot. Hyvät kokemukset oppimisesta vahvistavat uusien asioiden omaksumista. Oppilaita ohjataan myös oman osaamisensa tunnistamiseen.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa valitaan keinot ja ne opetuksen järjestelyt, jotka tukevat ilmiökeskeistä oppimista. Opetussuunnitelmassa tai vuosittaisessa suunnitelmassa voidaan määritellä vuosittaiset painotukset, joissa korostetaan päiväkodin tai koulun ja alueen omaleimaisuutta.

Valkealan yläkoulussa

Valkealan yläkoulussa ilmiökeskeisen opetuksen toteutus määritetään lukuvuosisuunnitelmassa.

Ilmiökeskeinen opetus voidaan toteuttaa osana valinnaisaineita tai lukuvuosittain valittavana laajana vuosiluokkaa tai koko koulua koskettavana ilmiönä.

Valinnaisaineissa toteutettavassa ilmiökeskeisessä opetuksessa oppilas valitsee yhden ilmiön valinnaisaineiden kurssitarjottimelta. Ilmiö toteutetaan kahden tai useamman oppiaineen yhteistyöllä.

Ilmiöiden valinta tehdään yhteistyössä oppilaskunnan kanssa aineenopettajien ja oppilaskunnan ohjaavan opettajan johdolla.

Toiminnallisuus

 • käytännön työt
 • tutkielmat
 • kielen ja tekstien havainnoiminen yksin ja ryhmässä

Uteliaisuus, ilo

 • käytännön työt, joiden kautta syntyy kiinnostus asiaan
 • kielellisten virikkeiden antaminen ja erilaisiin tekstityyppeihin tutustuminen

Vuorovaikutus, yhdessä tekeminen

 • ryhmätyöt, parityöt
 • erilaiset kielenkäyttötilanteet

Tiedonhallinta

 • olennaisen tiedon löytäminen, kriittinen tekstien arviointi
 • TVT:n riittävät käyttötaidot

Itsetuntemus, minäkuva

 • onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisilla työtavoilla
 • eriyttämällä saadaan onnistumisen kokemuksia kaikentasoisille oppijoille

Oppimaan oppimisen taidot

 • opiskelutekniikat tutuksi
 • oman oppimistyylin löytäminen, omien kykyjen ja taipumusten tunnistaminen
 • opetellaan tekemään omia havaintoja ja päätelmiä opiskeltavasta asiasta

Oppilaan viestijäkuvan tunnistaminen, hyödyntäminen ja kehittäminen

 • Oppimaan oppimisen taidot
 • Ilmiöoppiminen ja eheyttäminen/ vuosittainen teemapäivä/viikko tai osana valinnaisaineita

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä