3.1. Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alainen osaaminen

Päiväkotien ja koulujen toimintakulttuuri sekä eri toimintamuotojen ja oppiaineiden välinen yhteistyö edistävät oppilaiden laaja-alaista osaamista. Monimuotoinen yhteistyö tulee määritellä päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa ja sitä voidaan tarkentaa vuosittaisissa suunnitelmissa. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden seuranta ja arviointi kirjataan vuosittaisiin suunnitelmiin.

Kouvolan esi- ja perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen painopisteet ovat:

  1. Ajattelun ja oppimisen taidot (L1): Annamme tilaa ja aikaa ilmiöille.
  2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2): Yhdessä olemme enemmän.
  3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3): Elämme ja voimme hyvin.
  4. Monilukutaito (L4): Tulkitsemme ympäröivää maailmaa.
  5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5): Meistä jää digitaalinen jälki.
  6. Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6): Toimimme yritteliäästi.
  7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7): Vaikutamme aktiivisesti.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on laaja-alaisen osaamisen osa-alueita kuusi, perusopetuksessa seitsemän. Kouvolan esi- ja perusopetuksen yhteisen opetussuunnitelman mukaan myös työelämätaitoja ja yrittäjyyttä sekä kestävän tulevaisuuden rakentamista tuodaan esille esiopetuksessa lapsen ikätason mukaisesti.


Valkealan yläkoulussa

Valkealan yläkoulussa monimuotoinen yhteistyö on opettajakunnan eri aineryhmien välistä yhteistyötä, oppilaskunnan eri vuosiluokkien välistä yhteistyötä sekä opettajakunnan ja oppilaskunnan keskinäistä yhteistyötä.

Monimuotoiseen yhteistyöhön kuuluu yksilölliset taidot yhteisön kaikilla jäsenillä ja niiden kehittäminen. Näitä yksilöllisiä taitoja eri tilanteissa ovat

  • monipuolisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen
  • tunteiden tunnistaminen ja luonteva käyttäytyminen erilaisissa tunnetilanteissa
  • oppimistekniikoiden, tiedonjäsentämisen, loogisen ajattelun sekä oppimishalun kehittäminen

Monimuotoiseen yhteistyöhön kuuluu rakenteiden luominen, kehittäminen ja yhteistyötä madhollistavien rakenteiden jatkuva arvioiminen osana Valkealan yläkoulun toimintaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä