2.3. Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys

Opetussuunnitelmassa korostuu oppimiskäsitys, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Oppimiskäsityksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat kokemukset ja hänen osaamisensa. Eri-ikäisten lasten ja nuorten oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Huomioon otetaan oppilaan vahvuudet, kiinnostuksen kohteet sekä tapa toimia ja oppia.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmissa tulee ottaa erityisesti huomioon työskentelyn ja ajattelun taitojen vahvistaminen, elinikäinen oppiminen, tunnetaidot ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Valkealan yläkoulussa

Oppilas on Valkealan yläkoulussa aktiivinen toimija. Hän osallistuu yhdessä muiden oppilaiden kanssa itsenäisesti ja aktiivisesti oppimistapahtumaan. Oppilas edistää tietoisesti omaa oppimista, toimii oppimisryhmässä tukien kaikkien jäsenten oppimisprosessia ja harjaantuu soveltamaan opiskelussa erilaisia oppimisympäristöjä.

Valkealan yläkoulussa oppilaan alaluokilla kehittyneet oppimisvalmiudet sekä opitut perustiedot ja -taidot eri oppiaineissa ovat väline, joiden varassa oppilas laajentaa yläluokilla osaamistaan. Yläkoulussa oppilas hankkii eri kautta uutta tietoa, arvioi sen luotettavuutta ja oppii soveltamaan sitä opiskelussa.

Oppilaan vuorovaikutustaitoja, tilannetajua, tunneälyä ja yhteistyötaitoja kehitetään Valkealan yläkoulussa yhteisöllisesti toimimalla erilaisten ihmisten kanssa koulupäivän aikana sekä verkkoympäristöissä. Oppilasta kannustetaan oppimismyönteisen asenteen ja elinikäisten opiskelutaitojen tunnistamiseen ja kehittymiseen kannustavan ja rakentavan palautteen sekä itsearvioinnin avulla.

Peruskoulun päättyessä Valkealan yläkoulun oppilas tiedostaa toisen asteen opinnot välivaiheena työelämään. Työn ja ammattien muuttuminen tulevaisuudessa edellyttää yksilöltä asennetta ja valmiuksia kehittää monimuotoisesti opiskellen yksilöllistä osaamista koko eliniän ajan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä