Vuorovaikutus

Vuorovaikutus: opetuksen yhteisöpalvelut (kunnan omia palveluita), rakentava vuorovaikutus, ulkopuoli-set toimijat, uuden luominen viestintätyylit, eri viestintäkanavat

OPS 16 Oppilas
1.-2.
Kokemuksia oppimista tukevien
yhteisöllisten palveluiden käytöstä
TVT:n käytön harjoittelu erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa
harjoittelee koulun omassa suljetussa palvelussa yhteisöllisiä taitoja esimerkiksi tarkastelemalla muiden ottamia kuvia
tuottaa yksin tai yhdessä pieniä oppimistehtäviä, joita tarkastellaan yhdessä
3.-6.
Toimiminen oman roolin ja välineen luonteen mukaisesti sekä
vastuun ottaminen omasta viestinnästään
Tieto-ja viestintäteknologian rooli
vaikuttamiskeinona
Teknologian käyttäminen vuoro-
vaikutukseen myös koulun ulko-
puolisten toimijoiden kanssa,
myös kansainvälisissä yhteyksissä
osaa rakentaa ja tuottaa yhteistä tietoa oppimisympäristössä tai
muussa yhteisöllisessä palvelussa
harjoittelee bloggausta, verkkokeskustelua ja kommentointia koulun
verkkoympäristössä tai muussa turvallisessa
ympäristössä
osaa hyvät käytöstavat verkossa
saa kokemuksia verkostoitumisesta ja yhteydenpidosta mahdollisiin
yhteistyökouluihin
edellisten lisäksi 5.-6.-luokat:
harjoittelee ottamaan yhteyttä eri asiantuntijoihin oppimisprojektien yhteydessä
osaa luoda tietoa yhdessä tarkoituksenmukaisin työvälinein (ryhmä-
kirjoitusalustat, ryhmämuistiinpanot)
tutustuu verkon mahdollisuuksiin vaikuttaa
7.-9.
Yhteisöllisten palveluiden käyttö
opiskelussa
Yhteistyön ja vuorovaikutuksen
merkitys oppimiselle, tutkivalle
työskentelylle ja uuden luomiselle
Erilaisten viestintäkanavien ja -tyylien tarkoituksenmukainen käyttäminen
Kansainvälinen vuorovaikutus TVT: aa hyödyntäen, mahdollisuudet ja
riskit globaalissa maailmassa
syventää alakoulussa opittuja taitoja
osallistuu työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkopalveluissa
ymmärtää ja tulkitsee verkkoviestintää
toimii vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
pohtii omaa verkkominää ja viestijäkuvaa
ymmärtää verkkovaikuttamisen merkityksen ja pyrkii kriittisesti arvioimaan verkon materiaaleja (esim. tilastot, propaganda)
osaa hyödyntää erilaista verkkoviestintää, esimerkiksi blogit, sosiaalisen median palvelut

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä