Vastuullisuus

Vastuullisuus: turvallisuus ja tietosuoja, käytöstavat, yhteisölliset palvelut, työasennot, eett inen kestä- vyys, lähdeviittaukset

OPS 16 Oppilas
1.-2.
Tieto-ja viestintäteknologian tur-
vallisten käyttötapojen ja hyvien
käytöstapojen pohdintaa
Oikeiden työasentojen ja –tilojen sekä sopivan pituisten työjaksojen
merkityshyvinvoinnille
osaa oman salasanan käytön perustaidot (säilytys, salasanan luominen, hyvä salasana)
osaa kirjautua ulos palvelusta yhteiskäyttöisillä laitteilla
kiinnittää huomion hyvään työasentoon eri
laitteilla.
kiinnittää huomiota sopivan pituiseen työskentelyaikaan
ymmärtää ikärajat ja käsitteen sopiva ruutuaika
saa ohjeistusta hyvistä käytöstavoista sekä someketistä (oma turvallisuus)
3.-6.
Tieto-ja viestintäteknologian turvallisten käyttötapojen
ja hyvien käytöstapojen pohdintaa
Oikeiden työasentojen ja –tilojen sekä sopivan pituisten työjaksojen
merkitys hyvinvoinnille
syventää 1.-2.–luokilla käsiteltyjä aiheita
tiedostaa omien tuotosten tekijänoikeudet
tietää netin tekijänoikeuksien perusäännöt ja saa ohjausta luvallisten kuvapankkien käyttöön
tutustuu lähdemerkintöihin
noudattaa tietoturvan periaatteita työskentelyssään
saa opastusta someketistä (Mitä voin laittaa nettiin?)
Edellisten lisäksi 5.-6. luokka:
tutustuu Creative Commons
tekijänoikeuksiin kuvien/musiikin ja videoiden etsimisessä
perehtyy tietosuojaan ja tietoturvaan
tunnistaa sosiaalisen median mahdollisuudet, mutta tiedostaa myös riskit
7.-9.
Turvallinen ja eettisesti kestävä
tieto- ja viestintäteknologian
käyttö
Tietoturvariskeiltä suojautuminen
ja tiedon häviämisen välttäminen
Vastuullinen toiminta ja vastuuttoman toiminnan seuraukset
(käsitteet tietosuoja ja tekijänoi-
keudet)
Terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksuminen
syventää alakoulussa opittuja taitoja
tiedostaa ja tuntee tekijänoikeudet
käyttää vain luvallisia materiaaleja omissa töissä
osaa suojata tietonsa
käyttäytyy vastuullisesti netissä ja yhteisöllisissä palveluissa
osaa luetteloida tietolähteet ja niihin viittaamisen
sisäistää ergonomian ja sopivan ruutuajan merkityksen
ymmärtää laitteiden soveliaan ja kohteliaan käytön eri tilanteissa
osaa päivittää ohjelmistoja ja laitteita

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä