Tuntijako

Valkealan yläkoulussa

 

7.lk

8.lk

9.lk

YHTEENSÄ

Äidinkieli ja kirjallisuus

3,0

4,0

3,0

10,0

A1-kieli, englanti

2,0

3,0

2,0

7,0

B1-kieli, ruotsi

1,6

1,4

1,0

4,0

Matematiikka

3,0

4,0

4,0

11,0

Biologia

2,0

2,0

3,0

7,0

Maantieto

Fysiikka

2,0

2,0

3,0

7,0

Kemia

Uskonto ja elämänkatsomustieto

1,0

1,0

1,0

3,0

Historia

2,0

2,0

 

4,0

Yhteiskuntaoppi

   

3,0

3,0

Terveystieto

0,8

1,2

1,0

3,0

Oppilaanohjaus

0,6

0,4

1,0

2,0

Musiikki

2,0

   

2,0

Kuvataide

2,0

   

2,0

Käsityö

2,0

   

2,0

Liikunta

2,0

3,0

2,0

7,0

Kotitalous

3,0

   

3,0

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset

1,0

2,0

2,0

5,0

Valinnaiset aineet

 

4,0

4,0

8,0

 

YHTEENSÄ

30,0

30,0

30,0

90,0

Vapaaehtoinen A2-kieli

2,0

2,0*

2,0*

6,0

 

* A2-kieli sisältyy valinnaisaineiden tuntimäärään 8. ja 9. vuosiluokalla

Valkealan yläkoulun tuntijako OPS 2016