4. luokka

38.6. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 4. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:

Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia eläinten hyvinvointiin

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana

S4 Ympäristön tutkiminen:

Omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä.

T5 Tekemään havaintoja

S4 Ympäristön tutkiminen:

Tutkitaan maa- ja kallioperää.

T7 innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien

S4 Ympäristön tutkiminen:

Omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä.

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan tarkoituksenmukaisesti

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen:

kiusaamisen ehkäisy

paloturvallisuus

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa

S4 Ympäristön tutkiminen:

Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan

S1 Minä ihmisenä:

tunteiden tunnistaminen, ilmaisu ja säätely

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa sekä työskentelemään ergonomisesti

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan:

Ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Pohjoismaiden luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan:

Pohjoismaiden luonnonympäristön ja ihmisen toiminnan hahmottaminen

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut:

Tutustutaan ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä eläinten lisääntymiseen

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan:

Luonnon moninaisuuden arvostaminen

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun ja harjaannuttamaan kartankäyttötaitoja

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan:

Käytetään monipuolisesti karttoja

T17 ohjata oppilasta tutkimaan ja kuvaamaan

ilmiöitä arjessa ja luonnossa

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut:

Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä.

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen

terveystottumusten merkitystä sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa

S1 Minä ihmisenä:

sairauksien ehkäisy ja itsehoitotaidot

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä