3. luokka

38.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 3. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle

S4 Ympäristön tutkiminen:

Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta.

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana

S4 Ympäristön tutkiminen:

Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä.

T5 Tekemään havaintoja ja harjoittelemaan mittausvälineiden käyttöä

S4 Ympäristön tutkiminen:

Tutkitaan säätä.

T7 innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien

S4 Ympäristön tutkiminen:

Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä.

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen:

jalankulkijan ja pyöräilijän liikennesäännöt ja turvavarusteet

käyttäytyminen matkustajana, esim. turvavyön käyttö

vesillä ja jäällä liikkuminen

oman koulun turvallisuus, vaaratilanteiden välttäminen

tapaturmat

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään rakennetussa ympäristössä

S4 Ympäristön tutkiminen:

Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin.

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen:

laitteiden toimintaperiaatteita, esim. vipu, pyörä, jousi arjen esineissä

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan:

Ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Tarkastellaan esimerkiksi uutisia, jotka liittyvät metsiin, soihin tai vesistöihin ja ihmisen toimintaan niihin liittyen.

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ympäristöä ja niiden ilmiöitä

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen:

erilaisten rakenteiden, kuten kolmio- ja putkirakenteiden lujuuteen tutustuminen

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä sekä harjaannuttamaan kartankäyttötaitoja

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan:

Suomen luonnonympäristön ja ihmisen toiminnan hahmottaminen

Yksinkertaisiin maantieteellisiin karttoihin tutustuminen

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen terveystottumusten merkitystä sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa

S1 Minä ihmisenä:

terveellinen ravinto

hampaista huolehtiminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä