47.6. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 5. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

NY-ohjelmien tai vastaavien hyödyntäminen.

Eettisen kuluttamisen ja kierrätyksen käsittely. Yhteistyö paikallisen kierrätysalan yrityksen kanssa.

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Suomen hallintojärjestelmään ja puolueisiin tutustuminen.

Mediakriittisyyteen herättely.

T9 kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Kansalaisjärjestöihin tutustuminen.

Nettietiketin opettelu.

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään

S4 Taloudellinen toiminta

Koulun varainhankintatapahtumat, esim. myyjäiset ja mahdolliset yritysvierailut.

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Suomen rikoslakiin ja oikeuslaitoksen tutustuminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä