4. luokka

47.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 4. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tiedonalana

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Vanhempien ammatteihin ja työpaikkoihin tutustuminen sekä yhteistyö koulun lähialueen yritysten kanssa.

NY-ohjelmien tai vastaavien hyödyntäminen osana opetusta.

T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Koulun ja luokan varainhankintatapahtumat integroidaan osaksi yhteiskuntaopin opetusta. Tutustuminen pankkitoimintaan.

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Kuraattorin tai muun media-alaan perehtyneen asiantuntijan pitämä oppitunti aiheesta

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjenjäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita

S2 Demokraattinen yhteiskunta

Oppilaskuntatoiminta.

Hyväntekeväisyystoiminta, esim. Unicef-kävely ja siihen kuuluvien materiaalien hyödyntäminen.

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä

S2 Demokraattinen yhteiskunta

Oppilaskuntatoimintaan liittyvien vaalien järjestäminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä