Ruotsin kielen B1-oppimäärä vuosiluokilla 7-9

33.6. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 7–9

Panostetaan hyvään työrauhaan ja ryhmässä toimimiseen. Tarjotaan mahdollisuus käyttää ruotsin kieltä autenttisissa tilanteissa, kuten yhteydenpitoon toisiin oppilaisiin jossakin pohjoismaassa. Opiskelussa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa sekä niiden tarjoamia eri sovelluksia ja ohjelmia ja oppilaille annetaan mahdollisuus olla vaikuttamassa työtapoihin ja käsiteltäviin asioihin. Opiskelussa voidaan hyödyntää myös eurooppalaista kielisalkkua.

33.7. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 7–9

Opetuksessa mahdollistetaan jokaisen oppilaan tilaisuus edetä hänen edellytystensä mukaiseen tahtiin. Tunneilla käytetään selkeitä ja johdonmukaisia toimintatapoja, jotka auttavat oppilaita, joilla on paljon haasteita kielen opiskelussa. Annetaan mahdollisuus portfoliotyöskentelyyn, jolla oppilas voi tuoda esille oman harrastuneisuutensa ruotsin kielen opiskelussa sekä muita asioita, jotka eivät välttämättä tule esiin oppitunnilla. Opetuksessa huomioidaan myös erilaiset tavoitteet jatko-opintojen suhteen.

33.8 Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 7–9

Arviointi on kokonaisvaltaista eli siihen kuuluu kaikki niin tunnilla kuin kotona tehty työ. Oppilaalle annetaan mahdollisuus tuoda esiin omat vahvuutensa kielen osaamisessa. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä