Ruotsin kielen B1-oppimäärä vuosiluokalla 6

Ruotsin kielen B1-oppimäärä 6. vuosiluokalla

33.2 Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokalla 6

Hyödynnetään monipuolisesti eri työtapoja antaen mahdollisuus eri oppimistyyleille, joista oppilailla on jo omakohtaista tietoa ja kokemusta 3. luokalta aloitetun englannin kielen tunneilta sekä mahdollisesti A2-kielen opiskelusta. Jo hyväksi havaittujen oppimisstrategioiden käyttäminen uuden kielen opiskelussa on tärkeää, sillä se voi helpottaa uuden kielen omaksumista ja innostaa lisää opiskeluun. Opetuksessa käytetään paljon esimerkkejä elävästä elämästä ja oppilaita kiinnostavista asioista, joiden avulla autetaan oppilaita linkittämään ruotsin kieli heidän kokemusmaailmaansa. Jo alusta alkaen oppilaita rohkaistaan ruotsin puhumiseen eri pelien ja leikkien avulla.

33.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokalla 6

Oppilaille annetaan mahdollisuus tuoda esille tietonsa ja taitonsa heille luontevimmalla tavalla ja heille annetaan tarvittava tuki vieraan kielen oppimiseen. Tässä hyödynnetään kokemuksia jo aiemmin aloitetun kiel(t)en opiskelusta. Sen lisäksi tarjotaan oppilaille jotka edistyvät sujuvasti opiskelussa oppimistilanteita ja tehtäviä, jotta he voivat edetä heille mielekkäässä tahdissa ja saavat näin riittävää haastetta opiskeluunsa.

33.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokalla 6

Arvioinnissa on mukana koko toiminta ruotsin kielen tunneilla: kielenopiskelu- ja vuorovaikutustaidot, taito tulkita ja tuottaa tekstejä sekä kulttuurintuntemus. Siihen kuuluu osana oppilaan oma arviointi hänen tekemästään työstään ja edistymisestään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä