Valinnaisen kielen, B-kielen opetus vuosiluokilla 7-9

Vieras kieli, B2-oppimäärä

36.2. Vieraan kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9

Opiskelussa käytetään hyväksi jo aiemmin omaksuttuja, toimivia kielenoppimistapoja ja tunneilla käytetään monipuolisesti niin pelejä, leikkejä, draamaa ja musiikkia kuin tietotekniikkaa ja sen eri sovelluksia. Oppilaille annetaan mahdollisuus ja heitä rohkaistaan käyttämään kieltä kansainvälisessä yhteydenpidossa. Oppilaita rohkaistaan myös omatoimiseen opiskeluun ja ottamaan lisää vastuuta opiskelustaan.

36.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9

Oppilaille tarjotaan mahdollisuus edetä opiskelussa hänelle sopivassa tahdissa niin, että hän saa tarvitsemansa tuen hänelle vaativissa asioissa, mutta myös lisähaasteita pystyessään edistymään nopeasti.

36.4. Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9

Arviointi on monipuolista ja siihen kuuluu kaikki kielitaidon osa-alueet. Siihen sisältyy myös itse- ja vertaisarviointi. Painotetaan oppilaan oman tietoisuuden lisääntymistä tavoista, joilla hän oppii parhaiten ja saavuttaa tuloksia sekä Arvioinnissa otetaan huomioon Eurooppalaisen viitekehyksen pohjalta laadittu suomalainen sovellus. Arvioinnissa voi käyttää osana myös eurooppalaista kielisalkkua. Päättöarvioinnissa käytetään B2-oppimäärän valtakunnallisia kriteerejä.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä