Oppilaanohjauksen sisällöt ja tavoitteet vuosiluokilla 3-6

53.2. Oppilaanohjaus vuosiluokilla 3–6

Vuosiluokilla 3–6 oppilaanohjaus toteutuu eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä.

53.3. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 3–6

Kulloinkin käytettävät oppimisympäristöt ja työtavat määrittyvät jokaisen oppiaineen tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta.

53.4. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 3–6

Jokainen oppiaine määrittää ohjauksen, eriyttämisen ja tuen erityispiirteet.

Oppilaanohjaus tukee oppilaita ja huoltajia opiskeluun liittyvässä tiedonsaannissa ja valinnoissa.

Heille järjestetään mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun oppilaan opiskelun

ja valintojen tukemiseksi sekä erilaisissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.

Opetuksessa huomioidaan erilaiset tavat oppia ja oppilasta ohjataan löytämään itselle sopivimmat opiskelutyylit. Eri oppiaineiden tunneilla pyritään käyttämään opetusmenetelmiä, jotka edistävät oma-aloitteisuutta, osallisuutta ja ryhmässä toimimista.

53.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 3–6

Oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä toteutettaessa otetaan huomioon ohjauksellinen näkökulma. Tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä toteutetaan kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Keskeisiä sisältöjä ovat:

  • opiskelustrategioiden tunnistaminen ja kehittäminen
  • tavoitteiden asettaminen ja arviointi
  • oppimaan oppimisen taidot
  • tiedonhallinnan taidot ja menetelmät
  • oppiaineen ominaispiirteiden tunnistaminen (sopivat opiskelumenetelmät)
  • sosiaalisten taitojen harjoittaminen sekä ryhmätyöskentelytaidot
  • mahdollisuus vaikuttaa osallisuuteen ja vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä sekä lähiympäristössä
  • tutustuminen lähiseudun ammatteihin, työpaikkoihin ja elinkeinoelämään
  • työelämän, yrittäjyyden ja ammattien esittelyä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä