7. luokka

37.12. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 7. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T1

Vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan oppijana.

Koko yläkoulun matematiikan oppimäärä tukee tätä tavoitetta.

 • numerot ja luvut
 • luonnolliset luvut
 • jaollisuus
 • kokonaisluvut
 • vastaluku
 • itseisarvo
 • kokonaislukujen peruslaskutoimitukset
 • luvun potenssi
 • murtoluvut
 • supistaminen ja laventaminen
 • murtolukujen peruslaskutoimitukset
 • lukujonot
 • kirjainlaskentaa
 • muuttuja
 • lausekkeen arvo
 • sanamuotoiset termit
 • lausekkeen sieventäminen
 • lausekkeiden summa ja erotus
 • yhtälö ja sen ratkaiseminen laskemalla
 • ongelmanratkaisu
 • ohjelmoinnin perusteiden kertaus
 • · geometrian peruskäsitteet
 • ympyrä
 • kulma, luokittelu ja piirtäminen, puolittaminen ja siirtäminen
 • yhdensuuntaiset ja leikkaavat suorat
 • ristikulmat ja vieruskulmat
 • samankohtaiset kulmat
 • koordinaatisto
 • monikulmiot
 • kolmiot, luokittelu kulmien ja sivujen mukaan
 • kolmioiden piirtäminen
 • nelikulmiot
 • säännölliset monikulmiot
 • yhtenevyys
 • symmetria
 • peilaus suoran ja pisteen suhteen
 • siirto ja kierto

T2

Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että yhdessä toimien.

S2 Luvut ja laskutoimitukset:

Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin. Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.

S5 Geometria:

Geometria: Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia. Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan geometrista konstruointia. Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys:

Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa.

T5

Tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät:

Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tuottamista.

T10

Ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa.

S2 Luvut ja laskutoimitukset:

Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.

T11

Ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla.

S2 Luvut ja laskutoimitukset:

Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin.

T14

Ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään yhtälönratkaisutaitojaan.

S3 Algebra:

Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälö.

T16

Tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä.

S5 Geometria:

Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia. Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan geometrista konstruointia.

T17

Ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään liittyviä ominaisuuksia.

S5 Geometria:

Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia. Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan geometrista konstruointia.

T20
Ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen.

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät:
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tuottamista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä