6. luokka

49.8. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 6. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ympäristöistä.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotetusta kuvataiteesta.

Arkkitehtuuri (integrointi Hi): kolmiulotteinen rakentelu, mittasuhteet (integrointi Ma), oman paikkakunnan rakennuksia ja kartanoita

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisestija muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä,ympäristöissä ja yhteyksissä.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Sarjakuvat

Juliste

Sommittelu

T4 ohjata oppilasta harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

S3 Taiteen maailmat: Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Kerrataan ja syvennetään edellisten vuosien asioita

Grafiikka, esim. linopainanta -Kollaasi (integrointi mahd. Ai)

Ornamentit

Sekatekniikat

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseenyksin ja yhteistyössä muiden kanssa

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä,

ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään

oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

Pelin suunnittelu ja valmistaminen

esim. lautapeli/ leikki/koodaus

-videokuvaus ryhmissä (esim. oppilaiden omia laitteita hyödyntäen)

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä,ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Opetuksessa käsitellään medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

Harjoitellaan kuvasarjan tekemistä esim. powerpointin avulla

T8 ohjata oppilasta pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

S1 Omat kuvakulttuurit: Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina tuotetusta kuvataiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Taidetyylisuunnat (integr. Hi), esim. renessanssi, modernismi

Eri alueiden taiteen erityispiirteitä esim. miksi islamin taiteessa ei kuvata eläviä olentoja (integr. Hi ja Ue, Uo, Et)

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

S1 Omat kuvakulttuurit: Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisältöjä valitaan vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä.

S3 Taiteen maailmat: Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Saamelainen ja Pohjoismaalainen kuvailmaisu (viikingit) (integr. Hi, Kä)

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnonympäristöistä.

S3 Taiteen maailmat: Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteeneri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Oman alueen tunnetut kohteet

Rakennettu ympäristö - luonnonympäristö

Puistoalueiden merkitys

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä.

S3 Taiteen maailmat: Oppilaat perehtyvät erilaisiin käsityksiin taiteesta.

Esineen suunnittelu kierrätysmateriaalista

Esinesuunnittelu sekä materiaalin monipuolinen ja järkevä käyttö

Ongelmanratkaisutaitojen käyttäminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä