5. luokka

49.7. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 5. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1 Omat kuvakulttuurit: Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnonympäristöistä.

S3 Taiteen maailmat: Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Tilankuvaaminen (integrointi mahdollisesti Hi): perspektiivi, värioppi

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti

S1 Omat kuvakulttuurit: Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

S2 Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

S3 Taiteen maailmat: Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Monipuoliset tekniikat

Kuvalla vaikuttaminen (integrointi mahdollisesti Ai, Bg)

Sommittelu

T4 ohjata oppilasta harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

S3 Taiteen maailmat: Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin.

Kerrataan ja syvennetään edellisten vuosien asioita

Sekatekniikka

Ruutusuurennos (integrointi Ma)

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

Videokuvaus ryhmissä tai kuvauskokeiluja

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä,ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Sisältöjä valitaan monipuolisesti mediasta.

Viestiminen liikkuvalla kuvalla (integrointi Ai)

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä

S1 Omat kuvakulttuurit: Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessamuihin kuvakulttuureihin.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissatuotetusta kuvataiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Taidetyylisuunnat (integrointi Hi), esim. Egypti, impressionismi

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

S1 Omat kuvakulttuurit: Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Työskentelyn lähtökohtana eri kulttuurialueen kuvia esim. Egyptin taide

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan ympäristössä ilmenevistä arvoista

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Oman elinympäristön suunnittelu, esim. koulun piha, oma huone, yhteiset alueet

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät erilaisiin käsityksiin taiteesta.

Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Kuvitusaiheiden tai -menetelmien valitseminen eri kulttuureista, esim. satujen kuvittaminen tai origami

Paperin valmistaminen: Kouvolan perinteet paperinvalmistuksess

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä