4. luokka

49.6. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 4. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,

mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista.

Lähiympäristön muutokset

Valokuvaus ja vanhojen kuvien tarkastelu

Liikkuva kuva, esim. animaatio

T2 rohkaista oppilasta harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

S1 Omat kuvakulttuurit: Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Valokuvauksen peruskäsitteet: esim. kamera, objektiivi, linssi, zoomaus

Kuvakoot

Kansainvälisyys: esim. maahanmuuttajien kuvakulttuurit

Virtuaalivierailu esim. virtuaalimuseoon

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja,tekniikoita ja ilmaisun keinoja

S3 Taiteen maailmat: Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin ja taiteen eri lajeihin.

Monipuoliset tekniikat

Maalaus: valöörit, valo ja varjo

Piirustus: hiili ja lyijykynä

Muovailu: savi ja muovailuvaha, esim. makkaratekniikka, kovertaminen

Sekatekniikka

T5 ohjata oppilasta kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

Vuotuiset juhlat

Animaatiot

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Sisältöjä valitaan monipuolisesti mediasta.

S3 Taiteen maailmat: Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin.

Valokuva

Tekijänoikeudet

Vastuullinen kuvan käyttö sosiaalisessa mediassa

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä

S1 Omat kuvakulttuurit: Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessamuihin kuvakulttuureihin.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta.

Suomalaiset taiteilijat

Realismi, abstraktismi

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan visuaalista kulttuuria katsojan näkökulmista

S1 Omat kuvakulttuurit: Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen vastaanottamiseen.

Suomalaisen kulttuurin tunnettuja teoksia, esim. Kalevala

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä