3. luokka

49.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 3. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä.

Lähiympäristö ja ympäristötaide (luonnonmateriaaleista rakentelu)

Väri rakennetussa ja luonnonympäristössä

Vuodenaikojen havainnointi -Arjen esineet: havainnointi, muovailu/piirtäminen

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan

S1 Omat kuvakulttuurit: Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä.

Keskustelu kuvista

Kuvan tulkintaa esim. mainoskuva, kuvanmuokkaus –

Kuvataiteen peruskäsitteitä esim. piirustus, maalaus, grafiikka, veistos, paperiarkkikoot

Taidenäyttely oppilastöistä

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja,tekniikoita ja ilmaisun keinoja

S1 Omat kuvakulttuurit: Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

S3 Taiteen maailmat: Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta.

Monipuoliset tekniikat

Maalaus: värien sekoittaminen

Pää-, väli- ja vastavärit, kylmä ja lämmin väri, väriympyrä

Siveltimen pesu

Piirustus: erilaiset liidut

Muovailu: esim. savi, levytekniikka, muovailuvaha

Ympäristötaide: luonnonmateriaalit

T5 ohjata oppilasta kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä,ympäristöissä ja yhteyksissä.

Ryhmässä toimiminen: ympäristötaideprojekti

Runsaasti integraatiomahdollisuuksia

Vuotuiset juhlat

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin

S1 Omat kuvakulttuurit: Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista.

Mainoksen suunnittelu ja toteutus, layout

Symbolit, logot

Kuvalla vaikuttaminen

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta.

Kuvasta kertominen

Kuvan kokeminen

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta katsojan näkökulmista

S3 Taiteen maailmat: Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen vastaanottamiseen.

Kuvan tulkitsemisen peruskäsitteitä

Kuvan välittämä viesti

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kestävä kehitys

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissatuotetusta kuvataiteesta.

Välineistä huolehtiminen ja materiaalin järkevä ja monipuolinen käyttö

Luonnonmateriaalit (esim. hiekka, lumi ym.)

Taidetta roskista

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä