Kemia vuosiluokilla 7-9

Kemian opetus vuosiluokilla 7-9

42.2. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 7–9

Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan kemikaali- ja jätelainsäädäntöä sekä turvallisuuslainsäädäntöä ja erityisesti nuoria työntekijöitä koskevia rajoituksia.

Opetuksessa hyödynnetään virikkeellistä ja monipuolista oppimisympäristöä, jotka tuovat mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Myös oman oppimisympäristön kehittämiselle annetaan mahdollisuus.

Työtavoissa korostuu kokeellisuus ja havainnointi, pari- ja ryhmätyöskentely ja itsenäinen tiedonhaku. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat lisäävät oppilaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta.

42.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 7–9

Opetuksen eriyttäminen voidaan toteuttaa valikoimalla yksilöllisesti oppilaiden tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan opiskelun laajuutta ja syvyyttä sekä työskentelyn etenemistä.

Opettaja ohjaa oppilaita suunnittelemaan ja arvioimaan työskentelytapojaan sekä työskentelemään pitkäjänteisesti. Onnistumisen kokemukset vahvistavat minäkuvan muodostumista.

42.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 7–9

Oppilaan työskentelyä, tietoja, taitoja seurataan säännöllisesti. Seurataan, onko asetetut tavoitteet saavutettu. Ja tuetaan oppimisprosessia kannustavalla palautteella. Oppilas tekee itsearviointia ja käy keskustelua opettajan kanssa.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä