Historian opetus vuosiluokilla 5-6

Historian opetus vuosiluokilla 5-6

46.2. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 5–6

Historian tavoitteiden kannalta on tärkeä valita monipuolisia työtapoja luetun ymmärtämisestä ja käsitteiden opiskelemista ja avaamisesta aloittaen ja päätyen elämyksellisyyteen kuten draamaan, peleihin ja leikkeihin. Tekstien tulkintaa, kuvallista ilmaisua ja lähteiden tutkimista harjoitellaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. Historiaa voi monin tavoin integroida eri oppiaineiden kanssa joko luokan sisäisesti tai koulun yhteisissä projekteissa. Kronologisen etenemisen ohessa aiheita voidaan käsitellä ilmiökeskeisesti.

Vuosiluokalla 5 huomioidaan erityisesti aloitusjaksossa oppiaineen erityislaatuisuus ja luodaan perusteet ja kiinnostus oppiaineen jatko-opintoihin. Draama- ja eläytymisharjoitukset ja tutustuminen oman suvun sekä kotiseudun historiaan antavat pohjaa siirryttäessä opiskelemaan historiaa laajemmin. Toiminnalliset työtavat, opintokäynnit, dokumentit ja elokuvat sekä museoiden ja kirjastojen virtuaalinen ja fyysinen hyödyntäminen on keskeinen osa oppiaineen erikoisluonnetta.

Vuosiluokalla 6 jatketaan samoilla työtavoilla, oppilaat saavat enemmän eriyttäviä yksilö- ja ryhmätehtäviä, opitaan kriittistä ajattelua, havainnoidaan vähitellen syy-seuraussuhteita ja kehitytään lähdekritiikissä.

46.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 5–6

Tarvittaessa erityisopettaja tai koulunkäynnin ohjaaja voivat auttaa oppilasta yksinkertaistamalla tekstejä ja avaamaan vaikeita käsitteitä. Historian opetus avautuu vuosi vuodelta oppilaan siirtyessä vähitellen käsitteellisen ajattelun kauteen.

Luetun ymmärtäminen on avain historian opiskelussa etenemiseen.

46.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 5–6

Tavoitteena on kehittää oppilaan historiallista ajattelua ja ymmärtävää otetta tutkittaessa historiallista tietoa. Oppilas kehittyy syy-seuraussuhteiden arvioinnissa ja luetun ymmärtämisessä

Viidennen ja kuudennen luokan arviointi on luonteeltaan jatkuvaa, kannustavaa ja innostavaa. Siinä otetaan huomioon historian tiedollisen osaaminen, peruskäsitteiden hallinta ja työskentely koko oppimisprosessin aikana.

Kuudennen luokan arvioinnissa otetaan huomioon kuudennen luokan valtakunnalliset arviointikriteerit.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä