5. luokka

34.7. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 5. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

S1 Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. internetissä.

Oppilas harjoittelee imperfektimuodon tunnistamista suomen ja englannin kielissä ja ymmärtää, että ne muodostetaan eri kielissä eri tavoin.

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa sekä tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

S3 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus ja maailma. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.

Oppilas harjoittelee kertomaan itsensä ja lähipiirinsä lisäksi myös ympäröivästä maailmasta.

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

S3 Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monen tasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

S3 Keskeisiä aiheita ovat harrastukset, vapaa-ajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota keskeisiin rakenteisiin

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä.

Keskeisimpänä rakenteena on säännöllisen ja epäsäännöllisen imperfektin myönteinen, kielteinen ja kysyvä muoto.

Lyhyiden adjektiivien vertailua kerrataan ja vahvistetaan neljännellä luokalla opittuja perusrakenteita. Myös pitkien adjektiivien vertailuun voidaan tutustua.

Yleis- ja kestopreesensin osaamista vahvistetaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä