3. luokka

34.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 3. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen.

Painotetaan kohteliasta kielenkäyttöä, kuten please-sanan käyttöä.

Korostetaan, että englantia voi puhua monella tavalla, ja että pääasia on ymmärretyksi tuleminen. Pohjataan sanapäättelyä suomen kieleen ja oppilaiden mahdollisiin muihin äidinkieliin.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta.

Rohkaistaan jokaista oppilasta osallistumaan omien taitojensa ja persoonansa puitteissa.

T6 ohjata oppilasta kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten muistiinpainamiskeinoja.

Ohjataan oppilasta harjoittelemaan sanoja ja rakenteita kirjoittamalla käsin tai koneella, puhumalla, kuuntelemalla, pelaamalla, piirtämällä, liikkumalla. Painotetaan oppimaan oppimisen taitoja, käytetään aikaa eri oppistekniikoiden harjoitteluun.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta

S3 Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monen tasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa.

S3 Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni ja koulu. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, näkökulmana minä.

Käsitellään substantiivien kanssa esiintyvien artikkeleiden käyttöä ja merkitystä.

Käsiteltäviä sanastoalueita ovat esimerkiksi värit, numerot, perhe, eläimet, ruokasanat, keskeiset verbit ja adjektiivit lapsen omaan elinpiiriin liittyen.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 kiinnitetään huomiota ääntämisen perussääntöihin

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Ohjataan oppilasta huomaamaan, että on olemassa foneettinen tarkekirjoitus englannin ääntämistä varten.

Oppilas osaa kertoa perusasioita itsestään, esimerkiksi kuka hän on, kuinka vanha hän on, mistä hän pitää ja ei pidä, mitä hänellä on ja ei ole, mitä hän osaa ja ei osaa. Oppilas osaa myös vastavuoroisesti kysyä samoja asioita toiselta oppilaalta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä