Elämänkatsomustieto vuosiluokilla 7-9

Elämänkatsomustiedon opetus vuosiluokilla 7-9

45.9. Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 7–9

Elämänkatsomustiedon tunneilla on tärkeää luoda turvallinen oppimisympäristö, jossa hyödynnetään erilaisia medioita ja digitaalista vuorovaikutusta. Oppimisympäristöjen ja sisältöjen suunnitteluun otetaan oppilaat mukaan. Opiskelua ja oppimista ajatellaan kokonaisvaltaisesti oppilaan näkökulmasta. Oppilaalle annetaan mahdollisuus keskusteluun ja mielipiteiden ilmaisuun. Heille annetaan myös mahdollisuus kokemiseen, ihmettelyyn ja luovuuteen.

Työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden ikä sekä hänen aikaisemmat kokemuksensa. Työtapoja ovat esim. monipuoliset tekstit ja niistä keskustelut, eettinen pohdinta ja analyysi, kuvamateriaali ja kuvankäyttö, draama, pari- ja ryhmätyöt, pelit, musiikki ja muut yhteisölliset työtavat.

Koska elämänkatsomustiedon oppitunnit opetetaan usein yhdysluokassa, oppilaat oppivat myös toisiltaan.

45.10. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 7–9

Elämänkatsomustiedon tunneilla otetaan huomioon erilaiset oppijat. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen. Ohjauksen lähtökohtana on positiivisuus ja oppilaan vahvuudet.

Yhteistyötä tehdään tarvittaessa erityisopetuksen ja kotien kanssa.

45.11. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 7–9

Oppilaan arviointi on monimuotoista. Oppilasta arvioitaessa huomioidaan hänen ilmaisu- ja perustelutaitonsa sekä taidot soveltaa opittua asiaa (tiedon soveltaminen, tulkitseminen, lähteiden käyttö).


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä