6. luokka

29.8. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 6. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T3 Ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla

S1 Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

S1 Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.

T3: L1, L2,L5,L6,L7

Hyödynnetään tvt:tä, draamaa ja kuvataiteen eri osa-alueita.

Esimerkiksi luokan oma näytelmäilta / päivä vanhemmille tai koulun pienimmille.

Tekstien tulkitseminen

T6 Opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan

S2 Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema.

S2 Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät.

T6: L1, L3, L4

Sanojen ja virkkeiden monimuotoisuuden harjoittelu. Liitetään osaksi vieraita kieliä.

Sijamuodot: nominatiivi, genetiivi, partitiivi, essiivi, translatiivi ja paikallissijat. (Opetuksesta ks. tukimateriaali)

Tekstien tuottaminen

T12 Kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen

S3 Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

S3 Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta.

S3 Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa.

S3 Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

T12: L1, L2, L4, L5, L7

Esim. 6. luokan äikkäpassi. Teemana: lapsuus ja nuoruus.

Esimerkiksi yksi seuraavista

· Mediaprojekti: julisteen tekeminen, elokuvatrailerin tekeminen ja lehtitekstin tekeminen

· Kirjallisuusprojekti: Oppilas valitsee samaan aiheeseen liittyvän tietokirjan, kaunokirjallisen teoksen ja mediatekstin. Näitä hyödyntäen tehdään esitelmä.

· Draamaprojekti: kuvakäsikirjoituksen tekeminen, esittäminen ja tutustuminen näytelmäesitykseen, josta kirjoitetaan arvostelu

· Kirjoittamisprojekti: kirjoitetaan kaunokirjallinen teksti, tietoteksti ja mediateksti

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T 15 Tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen

S4 Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.

S4 Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä.

S4 Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.

S4 Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.

T15: L2, L4, L5

Ks. äikkäpassi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä