5. luokka

29.7. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 5. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T4 Kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa

S1 Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

T4: L1, L4, L5, L7

Tehdään esim. projektityö vaiheittain käyttäen kiinteästi hyväksi sosiaalista mediaa.

· Aiheet oppilaiden kiinnostuksesta ja maailmasta.

· Asiatekstiä, sekä kaunokirjallista tuotosta.

· Mahdollinen julkaisu.

Tekstien tulkitseminen:

T8 Kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä

S2 Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja.

S2 Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.

S2 Opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.

T8: L1, L4, L5

Tekstin ymmärrystaitojen syventäminen esim. oman animaation, sarjakuvan yms. tekeminen

· Tulkitaan ja arvioidaan toisten tekemiä töitä ja annetaan niistä palautetta.

· Huomioidaan omaan työhön ja arviointiin vaadittu tekstilaji.

Tekstien tuottaminen

T10 Kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä.

T12 Kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen.

S3 Syvennetään persoona- ja aikamuotojen käyttöä tekstien aikasuhteiden ilmaisussa.

S3 Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

S3 Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä.

S3 Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.

T10: L1, L2, L4, L5

Syvennetään aikamuotojen harjoittelua eri keinoin ja sisällytetään ne opittuun oikeinkirjoituksen malliin.

Jaotellaan tuotettuja tekstejä sisällön mukaan niin käsin- kuin näppäinkirjoituksella (kappalejako).

Arvioidaan omia ja toisten tuotoksia, esim. luokan yhteinen tarina, jota jatketaan yhdessä.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T13 Ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia

S4 Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä.

T13: L2, L4

Esimerkiksi

· tutkitaan murteita omassa suvussa

· tutustutaan omaan murrealueeseemme

Puhe-esityksen tekeminen ja pitäminen

T15 Tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen

S4 Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa.

S4 Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.

S4 Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.

S4 Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.

T15: L1, L2, L4, L5

Esim. kulttuuriprojekti oman kiinnostuksen mukaan. Tutustutaan töihin ja tutkitaan miten ne vaikuttaneet oman kotiseudun arkeen ja tapoihin.

Tutustutaan nuorten Kouvolaan ja etsitään sieltä omia kiinnostuksen kohteita. Tehdään niistä analyysi esim. blogi, v-blogi tai haastattelu.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä