3. luokka

29.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 3. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T2 Ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa

S1 Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.

T2: L2, L5, L4

Harjoitellaan keskeisiä viestinnän perusteita ja tapoja. Hyödynnetään esim. leikkejä, pelejä ja draamaa.

Tekstien tulkitseminen

T5 Ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan.

S2 Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.

S2 Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja.

T5: L1, L4, L6

Luetaan, tulkitaan ja tutkitaan erilaisia tekstejä oppilaiden itse valitsemia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä

Laajennetaan oppilaiden lukukokemuksia.

Tekstien tuottaminen

T9 Rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana

S3 Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen ja ajatusten pohjalta.

S3 Harjoitellaan tekstien elävöittämistä.

T9: L1, L3, L4

Esim. kirjoitetaan lyhyitä tarinoita yksin ja ryhmässä.

T11 Ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa.

S3 Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita.

S3 Harjoitellaan tekstien otsikointia ja rakenteita.

T11: L4, L5, L6

Oikeinkirjoittamisen perusteiden harjoittelu monipuolisesti hyödyntäen eri apuvälineitä.

Esim. harjoitellaan lyhyitä kertomuksia, joihin sovelletaan opittuja taitoja (otsikointi, lauserakenne)

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T14 Kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön.

S4 Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista.

S4 Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.

S4 Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.

T14: L1, L2, L4

Käytetään autenttisia, lapsia kiinnostavia kirjallisia ja sähköisiä materiaaleja.

Tehdään yhteistyötä kirjaston kanssa.

· Esimerkiksi

· kirjavinkkaus

· teemapäivä

· "kirjasto kouluun"

· lukupaketit

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä