1. luokka

Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 1. luokalla

22.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 1. luokalla, evankelisluterilainen ja ortodoksinen uskonto

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

Evankelisluterilainen uskonto

Ortodoksinen uskonto

T1 Herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa

S1 Suhde omaan uskontoon Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja suvun historiasta, uskonnoista ja katsomuksista. Opetuksessa huomioidaan erilaiset perhemuodot.

Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia.

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, niiden keskeisiin juhliin ja tapoihin.

S3 Hyvä elämä: Pohditaan oppilaiden arjesta nousevia kysymyksiä

Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan sekä eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään erilaisuutta.

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yhteys ortodoksisuuteen ja muihin kirkkoihin tai katsomuksiin.

Opetuksessa aloitetaan mysteerioiden tarkastelu osana perheen ja lapsen omaa elämää.

Tutustutaan oppilaan omaan nimikkopyhään.

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan oman luokan oppilaiden, koulun ja lähiympäristön uskontoihin, katsomuksiin ja uskonnottomuuteen koulun arjen tapahtumien ja juhlien yhteydessä.

Tutustutaan oppilaan ortodoksiseen perinnetaustaan osana monikulttuurista ortodoksisuutta.

S3 Hyvä elämä: Pyritään eläytymään toisen asemaan ja pohditaan ihmiselämään liittyviä kysymyksiä kuten toisesta välittäminen, anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito, rakkaus niin perheessä kuin kouluyhteisössäkin.

T5 Rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja suvun historiasta, uskonnoista ja katsomuksista.

Opetuksessa huomioidaan erilaiset perhemuodot.

Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia.

S3 Hyvä elämä: Pohditaan oppilaiden arjesta nousevia kysymyksiä

Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan sekä eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään erilaisuutta.

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yhteys ortodoksisuuteen ja muihin kirkkoihin tai katsomuksiin.

Opetuksessa aloitetaan mysteerioiden tarkastelu osana perheen ja lapsen omaa elämää.

Tutustutaan oppilaan omaan nimikkopyhään.

S3 Hyvä elämä: Pyritään eläytymään toisen asemaan ja pohditaan ihmiselämään liittyviä kysymyksiä kuten toisesta välittäminen, anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito, rakkaus niin perheessä kuin kouluyhteisössäkin.


22.6. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 1. luokalla, islamin uskonto

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T1 Islamiin tutustuminen

S1 Islamilainen tervehdys, perheen merkitys Islamissa, Islamin pilarit, muslimin uskon kohteet

T3 Uskon kohde

S1 Yksi jumala, yksi luoja (uskontunnustus), Allahin nimiin tutustuminen, Allahin armotyöt

T1 Profeetta Muhammedin elämään tutustuminen

S1Profeetta Muhammedin teot ja tehtävät profeettana, profeetta Muhammedin hyveet, viimeinen profeetta

T9 Käyttäytyminen

S1Vanhempien, vanhusten ja opettajan kunnioittaminen, Islamin kehottaminen opiskeluun ja tiedon hankkimiseen, ystävällisyys ja avuliaisuus uusia tuttavuuksia kohtaan, ystävyys Islamissa, anteeksipyytämisen ja anteeksiantamisen tärkeys, erilaisuuden suvaitseminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä