Valinnaisaineen valinta

Ohjeita valinnaisaineiden valintaan

Valinnaisainekurssikuvaukset löydät päävalikosta kohdasta valinnaisaineet.

Oppilas valitsee 7. luokalla seuraavaa lukuvuotta varten

 • yhden valinnaisen taide-ja taitoaineen laajuudeltaan 2 vvh.
 • kaksi valinnaisainetta laajuudeltaan 2 vvh.

Oppilas valitsee 8. luokalla seuraavaa lukuvuotta varten

 • yhden valinnaisen taide-ja taitoaineen laajuudeltaan 2 vvh.
 • kaksi valinnaisainetta laajuudeltaan 2 vvh.

Ohjeita

 • Valinta kannattaa tehdä omien kiinnostusten ja harrastusten mukaan.
 • Jokaisesta valintaryhmästä valitaan mieleisin valinnaisaine ja sille varavalinnat.
 • Samaa taide-ja taitoainetta ei voi valita kahta kertaa
 • B2 kielistä tehdään valinnat sekä 8. että 9. luokalle.
 • Saman sisältöistä kurssia ( sama lyhenne) ei voi valita uudelleen.
 • Jos ryhmään on ilmoittautunut enemmän oppilaita kuin mahtuu, arvotaan ryhmän oppilaat. 
 • Valinnaisaineryhmä perustetaan jos aineen valinneita oppilaita on riittävästi. Jos ryhmää ei perusteta, otetaan käyttöön oppilaan varavalinnat.
 • Kielten ja matematiikan kurssien valinnassa ota huomioon mahdolliset arvosanavaatimukset.
 • Valinnaisainetta ei voi vaihtaa toiseen aineeseen kesken opiskelun.