7-luokka

7. luokan oppilaanohjaus


7. luokalla pohditaan oppimista, tutustutaan oppimistyyleihin ja harjoitellaan opiskelutekniikoita.
Valinnaisaineiden valinta tulee tutuksi.

7. luokalla oppitunnit ovat jaksoissa 1,3 ja 4