Oppilaskunta

Tehtaanmäen koulun oppilaskunta

Koulussamme toimii oppilaskunta. Oppilaskunnan tehtävänä on tuoda oppilaiden ääni koulun toiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää yhteisöllisyyttä sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Oppilaskunnan vetäjänä toimii vuosittain valittu luokanopettaja. Jokaisesta kokouksesta tehdään pöytäkirja. Oppilaskuntaan on valittu puheenjohtaja ja edustajat jokaiselta luokalta. Jäsenille on myös erikseen nimetyt varajäsenet.