8.1. Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset ryhmät

Monialainen ohjausryhmä on opetuksen järjestäjäkohtainen oppilashuoltoryhmä, joka vastaa kaupunkitason oppilashuollollisesta suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.

Yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa yksikön oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.

Yksittäisiä oppilaita koskevat oppilashuollolliset asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavissa asiantuntijaryhmissä.