7.1.1. Ohjaus tuen aikana

7.1.1. Ohjaus tuen aikana

Ohjaus kuuluu jokaisen työyhteisön jäsenen tehtäviin. Ohjaus on sekä väline tuen tarpeen arvioinnissa että sinällään tuen muoto. Ohjausta käytetään myös osana arviointiprosessia.

Esiopetuksessa ohjaus on oppimaan oppimisen edistämistä ja ohjausta.

Jokaisessa peruskoulussa on käytössä vuosittain päivitettävä ohjaussuunnitelma.

Ohjauksen jatkumo varmistetaan esi- ja perusopetuksen nivelvaiheissa sekä siirryttäessä toiselle asteelle.