7.1.2. Kodin kanssa tehtävä yhteistyö tuen aikana

7.1.2. Kodin kanssa tehtävä yhteistyö tuen aikana

Kun oppilaalla ilmenee kasvun, oppimisen tai koulunkäynnin ongelmia tai hänen hyvinvointinsa on vaarantumassa, kodin ja koulun tai päiväkodin yhteistyön merkitys korostuu. Opetushenkilöstön tulee olla yhteydessä kotiin viipymättä. Henkilöstöllä on asiantuntijavastuu tiedonsiirtoon, salassapitoon jne. liittyvissä asioissa.

Perusopetuslain mukaisen tuen antaminen on velvoittavaa, eikä siitä voi kieltäytyä. Oppilashuoltolain mukainen tuki on vapaaehtoista.

712.jpg