7.5.1 Tukiopetus

7.5.1. Tukiopetus

Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet on havaittu. Opettajan tulee suunnitella työskentely yksilöllisesti oppilaan oppimisen tarpeita vastaavasti siten, että tukiopetuksessa oppilaalla on mahdollisuus opiskella omalle oppimistyylille ominaisilla tavoilla. Tukiopetuksen avulla pyritään ensisijaisesta tukemaan oppiaineissa edistymistä.

Tukiopetukseen osallistuminen on oppilaalle velvoittavaa.